آدرس : خیابان قائم مقام فراهانی , میدان شعاع , خیابان گلریز , پلاک ۷ , زنگ ۱
تلفن : ۸۸۳۰۹۱۵۶ – ۸۸۸۴۶۶۴۵ – ۸۸۴۹۳۲۲۶ -۸۸۸۴۱۰۱۵
پست الکترونیکی :
alireza@persiasystems.ir